VvE

Het totale beheer van een VvE vraagt om uitgebreide kennis op bouwtechnisch, financieel en organisatorisch gebied. Van der Hart makelaardij beschikt over deze kennis en ervaring en biedt daarom het beheren van VvE’s, wat een van onze kernactiviteiten is, op een realistische no nonsense wijze aan.

Werkwijze

Om het beheer van een VvE zo optimaal mogelijk invulling te geven zijn wij van mening dat zowel voor het technisch gedeelte al voor het administratief gedeelte een deskundige nodig is. Om deze reden werken wij dan ook bij iedere VvE die wij beheren met een deskundige op administratief gebied en een deskundige op bouwtechnisch gebied. Hierbij zal een van deze personen uw vaste aanspreekpunt zijn.

V.v.E.Technisch Beheer

 • Het in behandeling nemen van gemelde onderhoudsgebreken.
 • Het aannemen en verhelpen van urgente storingen.
 • Het begeleiden van de afhandeling hiervan.
 • Het controleren en betaalbaar stellen van rekeningen.
 • Het aanvragen en beoordelen van prijsaanbiedingen van alle onderhoudszaken en het uitbesteden hiervan.
 • Het controleren van de uitgevoerde grotere onderhoudswerkzaamheden.
 • Het opmaken en jaarlijks actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanningen.
 • Het toelichten van het gevoerde beleid en de meerjarenbegroting op de algemene ledenvergadering.

V.v.E. Administratief/Financieel beheer

 • Het controleren, administreren en betalen van ontvangen rekeningen.
 • Het administreren van bankrekening(en) van de vereniging.
 • Het incasseren en administreren van de vastgestelde bijdrage, het bewaken van de openstaande saldi en de hierbij behorende correspondentie en procedures.
 • Het verantwoorden van de administratie aan de kascommissie.
 • Het opstellen van de begroting van de jaarstukken.
 • Het vervaardigen van de uitnodigingen, volmachten, agenda en jaarstukken, alsmede afschriften van eventuele contracten en onderhoudsoffertes voor de algemene ledenvergadering.
 • Het geven van juridische adviezen.
 • Het aan nieuwe leden verstrekken van alle relevante informatie over de vereniging en derden informeren bij mutaties binnen de vereniging alsmede het administreren van de mutatie.

Tarieven

Het is niet mogelijk een vaste prijs aan te geven voor onze diensten. Deze zijn immers afhankelijk van verschillende factoren oa. de omvang van de VvE, staat van onderhoud, collectieve of individuele CV / stookinstallatie, aanwezigheid van grooteigenaar binnen de VvE en soorten diensten die gewenst zijn.

Wilt u een offerte aanvragen dan kunt u contact met ons opnemen: 0181-453999 of info@hartmakelaardij.nl . Hieronder vind een voorbeeld van de VvE kosten.

Rekenvoorbeeld

Aantal appartementen: x driekamer appartementen + x vierkamerappartementen
Bouwjaar: 2000
Installaties: individuele cv, liftinstallatie en parkeerkelder.
Dienstverlening: conform onze administratieve en technische opgave
20 appartementen: € 140, - per appartement per jaar
40 appartementen: € 125, - per appartement per jaar
60 appartementen: € 110, - per appartement per jaar
80 appartementen: € 95, - per appartement per jaar
100 appartementen: € 80, - per appartement per jaar

(De genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW)